โปรดรอซักครู่..

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.


บุคลากร


หัวหน้าหน่วยฯ

ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

หน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูประวัติ



งานวิจัย และ มะเร็งวิทยาประยุกต์

ผศ.สพ.ญ.ดร. สมพร เตชะงามสุวรรณ


Department of Pathology,
Faculty of Veterinary Science
Chulalongkorn University, Bangkok 10330 Thailand




งานบริการวิชาการ และ คลินิกโรคมะเร็ง

รศ.น.สพ.ดร. อนุเทพ รังสีพิพัฒน์


ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




งานบริหารทรัพยากร

ผศ.น.สพ.ดร. ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์


ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย








องค์ความรู้พื้นฐานทางพยาธิฯ

อ.น.สพ.ดร. ประพฤติดี ปิยะวิริยะกุล


ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




องค์ความรู้พื้นฐานทางพยาธิฯ

ผศ.สพ.ญ.ดร. กรรณาภรณ์ สุริยผล


ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์




คลินิกโรคมะเร็ง

น.สพ.ภัทรกฤช ธีวสุตระกูล


ภาควิชาพยาธิวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์




คลินิกโรคมะเร็ง

สพ.ญ.เกษมศรี สัจจะวิริยะกุล


คลินิกโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
คณะสัตวแพทยศาสตร์








สนับสนุนงานวิจัย

สพ.ญ.แคทรียา จันทน์ขาว


คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




สนับสนุนงานวิจัย

น.ส.พนิตนันท์ จตุพรพรรณยา


คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




สนับสนุนงานวิจัย

น.ส.นริศรา ฉิมนาคบุญ


คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




สนับสนุนงานวิจัย

นายสิทธิโชค ลาชโรจน์


คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย








สนับสนุนงานวิจัย

นางสาวนันทิดา คุณสุทธิ์


คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




สนับสนุนงานวิจัย

นางสาวสุจินต์ ศิริสวัสดิ์


คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย




UNKNOWN

สพ.ญ. นงนุช อัศววงษ์เกษม


คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Companion Animal Cancer Research Unit, CAC-RU, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University.