โปรดรอซักครู่..

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.


คลินิกโรคมะเร็งในสัตว์เลี้ยง

เราได้รักษาสัตว์ไปแล้ว


ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดย ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
(หัวหน้าโครงการฯ)  ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชประจำปีงบประมาณ 2548
และ 2549 จัดอาศรมความคิดโรคมะเร็งในสัตว์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งและเป็นแนวความคิดในการจัดทำโครงการวิจัย โดยได้หัวข้องานวิจัยเรื่องการแสดงออกของ c-KIT ในมะเร็งเต้านมสุนัขและแมว รวมทั้งการการสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้าน Stem cell เพื่อประยุกต์ใช้ในทางสัตวแพทย์ด้วยรวมทั้ง
ได้ร่วมเป็นคณะทำงานคลินิกโรคมะเร็ง โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546 เป็นต้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบูรณาการทำงานด้านโรคมะเร็งในสัตว์ ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัย
การบำบัดรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรม  สัตว์ป่วยที่มารับบริการในคลินิกเป็นจำนวนมาก เป็นการ
บูรณาการความรู้ในองค์รวมด้านมะเร็งในสัตว์ ซึ่งนับเป็นคลินิกโรคมะเร็งแห่งแรกในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในประเทศไทยการบำบัดรักษาทางคลินิกควบคู่กับการวิจัยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์โรคมะเร็งดียิ่งขึ้น

1663

สุนัข ปี 2555


119

แมว ปี 2555


Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Companion Animal Cancer Research Unit, CAC-RU, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University.